Центр Поділля-Соціум | З радістю та змістом
м.Вінниця, вул. Брацлавська, 85, офіс 404

Враження Волонтера Корпусу Миру

Завершено Проект «ACCESS», в якому впродовж 2-х років підлітки м. Вінниці, з числа сімей, що опинились в скрутних життєвих обставинах, інтенсивно вивчали англійську мову та знайомились з традиціями америнакського народу. Волонтер Корпусу Миру Джон Реймонд Мейстер, що працює в ГО «Центр Поділля-Соціум», ділиться власними враженнями

“I Am That Which I Am Seeking”
The English Camp was a heartfelt “warm and fuzzy” emotional culmination of two years of hard work.The US Embassy through NGO Harmony’s  implementation of the ACCESS grant in collaboration with local Governmental  Administrations and NGO’s  provided these youth from “Полтава і Віннця” opportunity  to be stretched and strengthened intellectually and emotional  by some of the finest English Teachers in Ukraine.
These ACCESS Alumni  now have become a hopeful  part  of  “New Ukraine.”  They promote imaginative, and  creative problem solving ability. These ACCESS  youth are an example of a positive team spirit that is committed to being change agents toward making Ukraine a country of universal accessibility to education, invitational to freedom, and promotional of a inclusiveness that surpasses any boundaries of religion, culture, ethnicity, era, class, or any measure of cultural standing or education. 
They are an example what can happen when the doors of opportunity are open for all.
John Raymond Meister / Джон Реймонд Мейстер, Peace Corps Volunteer
“Я те, що я шукаю”
Англійський табір був серцевим “теплим і пухнастим” емоційним кульмінацією двох років напруженої праці. Посольство США через НУО “Гармонія” в рамках реалізації програми “ACCESS” у співпраці з місцевими урядовими адміністраціями та неурядовими організаціями надало цій молоді можливість “Полтави і Віннця” Розтягнутий і посилений інтелектуально та емоційно деякими з найкращих англійських викладачів в Україні.
Випускники ACCESS тепер стали надійною частиною “Нової України”. Вони сприяють творчості та творчій здатності вирішення проблем.
Ця молодь ACCESS є прикладом позитивного командного духу, який прагне бути агентами, що змінюють ситуацію, щоб зробити Україну універсальною доступністю до освіти, закликаючи до свободи та сприяти інтеграції, яка перевищує будь-які межі релігії, культури, етнічності, епохи , Клас або будь-який показник культурного стану або освіти.
Вони є прикладом того, що може статися, коли двері можливості відкриті для всіх.
Джон Раймонд Майстер / Джон Реймонд Мейстер. Волонтер Корпусу Миру

 Сергій Проценко, Голова Правління ГО “Центр Поділля-Соціум”