Центр Поділля-Соціум | З радістю та змістом
м.Вінниця, вул. Брацлавська, 85, офіс 404

Курс “Культура української мови як шлях до успіху”

Культура мовлення — це зовсім не вузька філологічна проблема, а соціальна тема, що стосується всіх нас. Вона пов’язана з різними видами сучасних комунікацій, в яких ми щодня беремо участь. Залежно від ступеня володіння мовою ми можемо як мати успіх, так і програвати діалоги, бути незрозумілими, не досягаючи професійних і побутових цілей.

У межах курсу ви розглянете такі питання:

 • Правильність мови як головна ознака мовної культури.
 • Дотримання мовленнєвої норми в граматиці (побудові речень та правил зміни слів).
 • Український правопис у системі вашої мовної культури.-
 • Правильність вимови під час виголошення промов, в офіційному та неформальному спілкуванні.
 • Доречна постановка словесного наголосу — необхідна ознака правильної мови.
 • Лексичне багатство у спілкуванні. Як добирати слова і розширювати словниковий запас?
 • Ваш активний і пасивний словники. Чи вживаєте ви синоніми?
 • Точність та простота мовлення. Як уникати неоднозначності?
 • Чіткість та чистота мови. Слова-паразити, мовні вихиляси, чужизми, «модні» слова.
 • Основи техніки мовлення: гучність голосу, багатство інтонації, сила голосу, чітка дикція, необхідний темп, ритм, тональність.
 • Зацікавлюйте собою: як уміти слухати і ставити запитання, орієнтуватися в ситуації спілкування, встановлювати зоровий контакт, демонструвати своє ставлення до розмови.

Практичні завдання стосуватимуться аналізу мовленнєвих ситуацій, виконання граматичних вправ і завдань, укладання і виголошення діалогів та промов, розігрування ситуацій спілкування, формування зразків текстів для усного і письмового спілкування (в т. ч. для інтернет-комунікацій).

Щоб потрапити на курс, заповніть коротку анкету: https://cutt.ly/wbEikvT